-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2)

รหัสโรงเรียน : 680210

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านนาเก็นน้อย สามเหลี่ยม – นายูง หนองแวง น้ำโสม อุดรธานี 41210

โทรศัพท์ : 042-220094

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2)

-- advertisement --