-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านโคน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านโคน

รหัสโรงเรียน : 690210

เขตการศึกษา : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บ้านโคน พิชัย อุตรดิตถ์ 53120

โทรศัพท์ : 055455057

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านโคน

-- advertisement --