-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ

รหัสโรงเรียน : 690270

เขตการศึกษา : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ทุ่งยั้ง ลับแล อุตรดิตถ์ 53210

โทรศัพท์ : 055453425

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ

-- advertisement --