-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา

รหัสโรงเรียน : 690273

เขตการศึกษา : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210 – ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์ 53210

โทรศัพท์ : 055453278

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา

-- advertisement --