-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านข่อยสูง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านข่อยสูง

รหัสโรงเรียน : 690079

เขตการศึกษา : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 1 – ข่อยสูง ตรอน อุตรดิตถ์ 53140

โทรศัพท์ : 055815284

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านข่อยสูง

-- advertisement --