-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคลองกล้วย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองกล้วย

รหัสโรงเรียน : 690186

เขตการศึกษา : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์ 53120

โทรศัพท์ : 0812812166

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองกล้วย

-- advertisement --