-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน

รหัสโรงเรียน : 690207

เขตการศึกษา : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านทุ่งป่ากระถิน – พญาแมน พิชัย อุตรดิตถ์ 53120

โทรศัพท์ : 0856894556

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน

-- advertisement --