-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านท่าอวน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านท่าอวน

รหัสโรงเรียน : 690073

เขตการศึกษา : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านท่าอวน – วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์ 53140

โทรศัพท์ : 055451280

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านท่าอวน

-- advertisement --