โลโก้โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ

รหัสโรงเรียน : 690191

เขตการศึกษา : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 93/1 ท่าเดื่อ – คลองกล้xe0xb8 คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์ 53120

โทรศัพท์ : 055 – 830073

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านท่าเดื่อ