-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านน้ำไคร้

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านน้ำไคร้

รหัสโรงเรียน : 690051

เขตการศึกษา : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านน้ำไคร้

-- advertisement --