-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน

รหัสโรงเรียน : 690193

เขตการศึกษา : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 0 – คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์ 53120

โทรศัพท์ : 055-430042

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบึงท่ายวน

-- advertisement --