-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังสะโม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังสะโม

รหัสโรงเรียน : 690220

เขตการศึกษา : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านวังสะโม – บ้านดารา พิชัย อุตรดิตถ์ 53220

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังสะโม

-- advertisement --