-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี)

รหัสโรงเรียน : 690074

เขตการศึกษา : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 35 – วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์ 53140

โทรศัพท์ : 055451284

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี)

-- advertisement --