-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหลักร้อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหลักร้อย

รหัสโรงเรียน : 690226

เขตการศึกษา : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหลักร้อย – นายาง พิชัย อุตรดิตถ์ 53120

โทรศัพท์ : 055822328

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหลักร้อย

-- advertisement --