-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี

รหัสโรงเรียน : 690077

เขตการศึกษา : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 93/1 วังโป่งด่านแม่คำเธ ข่อยสูง ตรอน อุตรดิตถ์ 53140

โทรศัพท์ : 0819713221

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี

-- advertisement --