-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์)

รหัสโรงเรียน : 690090

เขตการศึกษา : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1 – วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์ 53140

โทรศัพท์ : 0-5549-1549

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์)

-- advertisement --