โลโก้โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์สาขาหนองน้ำเขียว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์สาขาหนองน้ำเขียว

รหัสโรงเรียน : 690056

เขตการศึกษา : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองน้ำเขียว – บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ : 0884133018

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์สาขาหนองน้ำเขียว