-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์)

รหัสโรงเรียน : 690095

เขตการศึกษา : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านร้องประดู่ – บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์ 53140

โทรศัพท์ : 088-5487934

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์)

-- advertisement --