-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดคลองนาพง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดคลองนาพง

รหัสโรงเรียน : 690059

เขตการศึกษา : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1 หมู่ 7 – ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ : 055040182

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดคลองนาพง

-- advertisement --