-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดคุ้งยาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดคุ้งยาง

รหัสโรงเรียน : 690008

เขตการศึกษา : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 ต.บ้านด่าน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ – บ้านด่าน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ : 0902953619

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดคุ้งยาง

-- advertisement --