-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดดงสระแก้ว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดดงสระแก้ว

รหัสโรงเรียน : 690276

เขตการศึกษา : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 78 – ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์ 53210

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดดงสระแก้ว

-- advertisement --