-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดดอนสัก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดดอนสัก

รหัสโรงเรียน : 690257

เขตการศึกษา : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 3 ต.ฝายหลวง อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์ – ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ์ 53130

โทรศัพท์ : 055830203

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดดอนสัก

-- advertisement --