-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดนาทะเล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดนาทะเล

รหัสโรงเรียน : 690259

เขตการศึกษา : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 175 Natale ชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถ์ 53130

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดนาทะเล

-- advertisement --