-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบ้านใหม่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบ้านใหม่

รหัสโรงเรียน : 690093

เขตการศึกษา : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์ 53140

โทรศัพท์ : 055491123

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบ้านใหม่

-- advertisement --