-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดสว่าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดสว่าง

รหัสโรงเรียน : 690275

เขตการศึกษา : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์ 53210

โทรศัพท์ : 055-453468

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดสว่าง

-- advertisement --