-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดโรงม้า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดโรงม้า

รหัสโรงเรียน : 690183

เขตการศึกษา : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์ 53120

โทรศัพท์ : 055421187

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโรงม้า

-- advertisement --