-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดใหม่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดใหม่

รหัสโรงเรียน : 690253

เขตการศึกษา : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 245/1 – ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ์ 53130

โทรศัพท์ : 055830138

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดใหม่

-- advertisement --