-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดไผ่ล้อม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดไผ่ล้อม

รหัสโรงเรียน : 690272

เขตการศึกษา : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์ 53210

โทรศัพท์ : 055-453432

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดไผ่ล้อม

-- advertisement --