-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศรีอุทิศ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศรีอุทิศ

รหัสโรงเรียน : 690078

เขตการศึกษา : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ข่อยสูง ตรอน อุตรดิตถ์ 53140

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศรีอุทิศ

-- advertisement --