-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี

รหัสโรงเรียน : 690083

เขตการศึกษา : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 75 อุตรดิตถ์ – พิชัย บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์ 53140

โทรศัพท์ : 055825585

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี

-- advertisement --