-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์)

รหัสโรงเรียน : 690021

เขตการศึกษา : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 25/1 – หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ : 0844902853

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์)

-- advertisement --