-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ

รหัสโรงเรียน : 690172

เขตการศึกษา : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 111/3 – น้ำไคร้ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 53110

โทรศัพท์ : 055-824256

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ

-- advertisement --