-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ

รหัสโรงเรียน : 690235

เขตการศึกษา : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 219 – บ้านเสี้ยว ฟากท่า อุตรดิตถ์ 53160

โทรศัพท์ : 0845958181

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ

-- advertisement --