-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาหน่ำ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาหน่ำ

รหัสโรงเรียน : 690245

เขตการศึกษา : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 110 – ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์ 53160

โทรศัพท์ : 055 489056

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาหน่ำ

-- advertisement --