-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาแซง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาแซง

รหัสโรงเรียน : 690232

เขตการศึกษา : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 15 – สองห้อง ฟากท่า อุตรดิตถ์ 53160

โทรศัพท์ : 0899608502

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาแซง

-- advertisement --