-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาไพร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาไพร

รหัสโรงเรียน : 690247

เขตการศึกษา : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 166 – ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์ 53160

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาไพร

-- advertisement --