-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านปางคอม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปางคอม

รหัสโรงเรียน : 690289

เขตการศึกษา : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 134 – บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ 53180

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปางคอม

-- advertisement --