-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง

รหัสโรงเรียน : 690135

เขตการศึกษา : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 112 – จริม ท่าปลา อุตรดิตถ์ 53150

โทรศัพท์ : 055818057

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง

-- advertisement --