-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดปากไพร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดปากไพร

รหัสโรงเรียน : 690246

เขตการศึกษา : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 100 – ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์ 53160

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดปากไพร

-- advertisement --