-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย

รหัสโรงเรียน : 690244

เขตการศึกษา : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 27 – ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์ 53160

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโพธิ์ชัย

-- advertisement --