โลโก้โรงเรียนชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ-สินอุปถัมภ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ-สินอุปถัมภ์)

รหัสโรงเรียน : 700002

เขตการศึกษา : สพป.อุทัยธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – น้ำซึม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000

โทรศัพท์ : 056502535

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ-สินอุปถัมภ์)