โลโก้โรงเรียนบ้านคลองข่อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองข่อย

รหัสโรงเรียน : 700200

เขตการศึกษา : สพป.อุทัยธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านคลองข่อย – ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 61150

โทรศัพท์ : 056580032

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองข่อย