โลโก้โรงเรียนบ้านทุ่งมน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทุ่งมน

รหัสโรงเรียน : 700179

เขตการศึกษา : สพป.อุทัยธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 403 – ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 61150

โทรศัพท์ : 056580034

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทุ่งมน