-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบ่อยาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบ่อยาง

รหัสโรงเรียน : 700201

เขตการศึกษา : สพป.อุทัยธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 350/6 – บ่อยาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 61150

โทรศัพท์ : 0895636285

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบ่อยาง

-- advertisement --