-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสวนขวัญ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสวนขวัญ

รหัสโรงเรียน : 700111

เขตการศึกษา : สพป.อุทัยธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 255 – ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี 61120

โทรศัพท์ : 056-510832

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสวนขวัญ

-- advertisement --