-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองกี่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองกี่

รหัสโรงเรียน : 700187

เขตการศึกษา : สพป.อุทัยธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – พลวงสองนาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 61150

โทรศัพท์ : 0928910259

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองกี่

-- advertisement --