-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ

รหัสโรงเรียน : 700188

เขตการศึกษา : สพป.อุทัยธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – พลวงสองนาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 61150

โทรศัพท์ : 056580046

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ

-- advertisement --