-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหัวดง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหัวดง

รหัสโรงเรียน : 700114

เขตการศึกษา : สพป.อุทัยธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หนองกระทุ่ม ทัพทัน อุทัยธานี 61120

โทรศัพท์ : 056-580001

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหัวดง

-- advertisement --