โลโก้โรงเรียนบ้านเนินก้าว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเนินก้าว

รหัสโรงเรียน : 700194

เขตการศึกษา : สพป.อุทัยธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 61150

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเนินก้าว