-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์)

รหัสโรงเรียน : 700118

เขตการศึกษา : สพป.อุทัยธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 51/2 – หนองกระทุ่ม ทัพทัน อุทัยธานี 61120

โทรศัพท์ : 056 580003

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์)

-- advertisement --